کاربرد فیلترها در سیستم های تهویه هوای مطبوع، صنایع و آشپزخانه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم‌های تهویه هوای مطبوع برای ایجاد هوای داخلی سالم طراحی شده‌اند. علاوه بر داشتن دما و رطوبت مناسب، از بین بردن آلودگی محیط داخلی نیز فاکتور مهمی در داشتن هوای مطبوع محسوب می‌شود. امروزه سیستم‌های تهویه هوای مدرن، هوای محیط داخلی را از ذرات معلق ریز و درشت، بوها و آلاینده‌های گازی پاک می‌کنند. سیستم فیلتراسیونی که در منازل، ادارات، موزه‌ها و کارخانه‌های تولیدی نصب می‌شوند باید بتوانند کیفیت بهینه هوا را ایجاد کنند. همچنین این فیلترها باید بتوانند هوای خروجی در فرایندهای تولیدی را از ذرات خطرناک مانند دودهای جوشکاری، غبارهای روغنی یا دودهای خروجی آشپزخانه‌ها پاک نمایند.

فیلترهای هوای آشپزخانه‌ها
سیستم تهویه مطبوع رستوران و آشپزخانه

فیلتر رولی
کلاس G3 تا M5

———————-

فیلترهای سری
Power Pleats
کلاس M6 تا F9

فیلتر کیسه ای
کلاس M5 تا F7

———————-

کارتریج کربنی

فیلتر کیسه ای
کلاس F7 تا F9

———————-

فیلترهای سری
Quinx II / Quinx
کلاس F7 تا F9

فیلتر کیسه ای
۱) کلاس G4 تا F9
۳) کلاس G4 تا F7

فیلتر فلزی

—————-

فیلتر کیسه ای
کلاس M5 تا F7

—————-

کارتریج کربنی

فیلتر کیسه ای
۷) کلاس M5 تا F7
۸) کلاس G4 تا F9

———————-

فیلترهای سری Edge / Tura
۷) فیلتر هپا E11 تا H13
۸) فیلتر هپا E11 تا H14

———————–

کارتریج کربنی