فیلترهای هوای پنلی

فیلتر پنلی CP100

فیلترهای پنلی

فیلتر پنلی GP100

فیلترهای پنلی

فیلتر Metal Panel

فیلتر هوای پنلی KA100
فیلتر هوای پنلی KA100

فیلتر پنلی KA100 با مدیای سینتتیک در کلاس G4 و قاب پلاستیکی موجود بوده و به عنوان پیش فیلتر در هواسازها به کار می‌رود.

فیلتر هوای پنلی MP100

فیلتر هوای پنلی MP100

فیلتر پنلی MP100 با مدیای سینتتیک در کلاس G4 و قاب جنس فلزی موجود بوده و به عنوان پیش فیلتر در هواسازها به کار می‌رود.

فیلتر هوای پنلی GP100

فیلتر هوای پنلی GP100

فیلتر پنلی GP100 با مدیای سینتتیک و چین خورده به عنوان پیش فیلتر در صنایع هوایی، هواسازها و ماشین‌های صنعتی استفاده می‌شود.

فیلتر هوای Metal Panel

فیلتر هوای Metal Panel

فیلتر Metal Panel به عنوان پیش فیلتر، عموما در اولین مرحله فیلتراسیون استفاده شده و اجسام بسیار درشت را جذب می‌کند.

فیلتر هوای پنلی CP100
فیلتر هوای پنلی CP100

فیلتر پنلی CP100 به عنوان پیش فیلتر در اتاق‌های رنگ، سیستم‌های تهویه مطبوع و هواسازهای صنعتی استفاده می‌شود.