فیلترهای Q-carb

فیلتر کربن اکتیو سری Q-Carb با قابلیت جذب انواع آلاینده های شیمیایی، فیلتر مناسبی برای استفاده در صنایع های-تک، اتاق های تمیز میکروالکترونیک، صنایع داروسازی، صنایع غذایی، فرایندهای آب و فاضلاب و پزشکی هسته ای می باشد.

 

فیلتر کربن اکتیو سری Q-Carb با قابلیت جذب انواع آلاینده های شیمیایی از قبیل هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAC)، اوزون، اکسیدهای نیتروژن، ترکیبات آلی فرّار (VOC)، اسیدهای معدنی، آمین ها و آمونیاک ها، H2S، SO2، SO3 و ید رادیو اکتیو، فیلتر مناسبی برای استفاده در صنایع های-تک، اتاق های تمیز میکروالکترونیک، صنایع داروسازی، صنایع غذایی، فرایندهای آب و فاضلاب و پزشکی هسته ای می باشد. در این گروه از فیلترها، کربن اکتیو به شکل پودر بین دو لایه کاغذ فیلتر قرار گرفته و مجموعه به صورت چین خورده در قاب مونتاژ می‌شود.

این فیلتر هم با پیش‌فیلتر تا کلاس F7 و هم بدون پیش‌فیلتر ارائه می‌شود.

جدا کننده چین ها: چسب هات مِلت (حرارتی) با پایه EVA
عایق: پلی اورتان
نوار درزگیر: از جنس PU به شکل نیمه گرد یا از جنس EPDM به صورت مسطح
دمای کاری: °C70
استانداردEN1822:2009 : این محصول به همراه یک گزارش اسکن ۱۰۰ ٪ عرضه می شود
افت فشار نهایی: Pa 500
رطوبت: RH %100