فیلتر هوای پنلی MP100

فیلتر پنلی MP100 با مدیای سینتتیک در کلاس G4 موجود بوده و به عنوان پیش فیلتر در هواسازها به کار می‌رود.

 

فیلتر پنلی MP100 به عنوان پیش فیلتر در صنایع و هواسازها استفاده می‌شود. این فیلتر به صورت پلیتد و چین خورده در یک قاب فلزی قرار گرفته و مدیای محافظ آن به گونه‌ای ساخته شده است که رطوبت و قطرات آب را نیز جذب کرده و از مرطوب شدن فیلتر نهاییِ هواساز شما (HEPA و ULPA) جلوگیری می‌کند.

 

قاب فیلتر: فلزی
مدیا: سینتتیک
کلاس فیلتر: ISO Course بر اساس ISO 16890

کلاس فیلتر: G4 بر اساس استاندارد EN779:2012
دمای کاری: ۸۰ °C
افت فشار نهایی: ۲۵۰ Pa
رطوبت: ۹۰٪ RH

پیش فیلتر در سیستم‌های هواساز و صنایع