فیلترهای V-Cell

 

قرارگیری صفحات فیلتر به شکل V در این گروه فیلترها

امکان افزایش سطح فیلتر را فراهم می‌کند که به نوبه

خود باعث کاهش افت فشار به مقدار قابل توجهی

خواهد شد. این فیلترها در هواسازها، صنایع دارویی

و … کاربرد فراوانی دارند.

فیلترهای CUBE

فیلتر هپا مناسب برای حجم هوای بالا (تا ۴۰۰۰ متر مکعب بر ساعت)

 

فیلترهای QUINX II

تنها فیلتر کامپکت با امکان تعویض فیلترها بدون نیاز به تعویض فریم

 

فیلترهای QUINX

فیلترهای Quinx با تنها ۵۸ پاسکال افت فشار در حجم هوای ۳۴۰۰ مترمکعب بر ساعت، سبب کاهش چشم گیر میزان مصرف انرژی می گردند.