فیلتر Quinx

[section label=”Media Right” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]
[row label=”second” style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”left” animate=”fadeInRight”]

فیلترهای Quinx
فیلترهای Quinx با تنها ۵۸ پاسکال افت فشار در حجم هوای ۳۴۰۰ مترمکعب بر ساعت، سبب کاهش چشم گیر میزان مصرف انرژی می گردند.

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”]

[ux_image id=”791″ width=”84″ animate=”fadeInLeft”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px” align=”center” class=”description-scroll”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

ویژگی ها
از آنجا که هزینه انرژی بیش از ۷۰٪ کل هزینه ها در طول عمر یک فیلتر هوا را تشکیل می دهد، فیلتر Quinx باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های انرژی می گردد. به دلیل افت فشار اولیه (و متوسط) بسیار پایین، فیلتر Quinx در کاهش انتشار گاز CO2 بسیار موثر است.

فیلترهای Quinx با استاندارد 2009:EN1822 در کلاس های H13 ،E12 و H14 تولید می شوند.

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″]

مشخصات
Ratis
EVA جدا کننده:‌ چسب هات مِلت (حرارتی) با پایه
عایق: پلی اورتان
به صورت مسطح EPDM به شکل نیمه گرد یا از جنس PU نوار درزگیر: از جنس
۷۰ °C :دمای کاری
۴۵۰ Pa :افت فشار نهایی
۱۰۰٪ RH :رطوبت

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[row]
[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″]

[ux_image id=”1138″]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

مشخصات فنی
[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

Initial pressure drop[Pa] Nominal volume flow [m³ / h] Filter class acc. to EN 779:2012 Initial gravimetric arrestance [%] Class to ISO 16890 Dimensions (W x H x D) [mm] Article
20 3400 G3 67 ISO coarse 65% 592 x 592 x 330 G 35 S 1 / 1
20 2500 G3 64 ISO coarse 65% 492 x 592 x 330 G 35 S 5 / 6
20 3550 G3 65 ISO coarse 65% 289 x 592 x 330 G 35 S 1 / 2
20 2400 G3 61 ISO coarse 65% 592 x 592 x 650 G 35 SL 1 / 1
40 1500 G3 63 ISO coarse 60% 492 x 592 x 650 G 35 SL 5 / 6
30 6500 G3 62 ISO coarse 60% 289 x 592 x 650 G 35 SL 5 / 3
30 4500 G3 66 ISO coarse 60% 289 x 289 x 650 G 35 SL 5 / 2
40 3400 G3 64 ISO coarse 60% 592 x 592 x 510 G 35 SL 5 / 1

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row padding=”0px 15px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

دانلود

[/col]

[/row]

[/section]