تصفیه هوا امری ضروری است

تصفیه هوا امری ضروری است

هوا ترکیبی از گازهای متفاوت می باشد. هوای معمولی از ۲۱ درصد اکسیژن، ۷۸ درصد نیتروژن، ۱ درصد آرگون، هوا ترکیبی از گازهای متفاوت می باشد. هوای معمولی از ۲۱ درصد اکسیژن، ۷۸ درصد نیتروژن، ۱ درصد آرگون، ۰/۰۳ درصد دی اکسید کربن و مقدار اندکی از سایر گازها نظیر هیدروژن،...
مکانیزم جذب ذرات معلق

مکانیزم جذب ذرات معلق

تصور عمومی از نحوه عملکرد یک فیلتر هوا، فرایندی شبیه به غربال یا الک می‌باشد که ذرات با یک اندازه مشخص را در خود جذب می‌کند و ذرات ریزتر از آن عبور می‌کنند. لکن وقتی صحبت از انتخاب فیلتر مناسب برای یک فرایند خاص می‌باشد لازم است این تصور اصلاح و به عبارت دیگر تکمیل...