کاربرد فیلتر در صنایع میکروالکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

امروزه صنایع میکروالکترونیک تحت الزامات سخت محیطی فعالیت می‌کنند. هنگام مونتاژ کردن مدارهای نانو، هوای محیط می‌بایست به طور کامل از ذرات معلق پاک شود. این امر ضرورت وجود سیستم‌های فیلتراسیون چند مرحله‌ای را نشان می‌دهد. گازها که می‌توانند اثرات مخربی در فرایندهای تولیدی داشته باشند باید به طور کامل از هوای ورودی و هوای در گردش خارج شوند. کاپرون فیلتر علاوه بر محصولات استاندارد، راه حل‌های خاص برای نیازهای متفاوت مشتریان ارائه می‌دهد.

سیستم تهویه صنایع میکروالکترونیک
فیلترهای هوای صنایع میکروالکترونیک