فرم تماس

اطلاعات تماس 

نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری،‌ خیابان کوه نور، کوچه هفتم، پلاک ۱، ساختمان آژندنور، واحد ۱۱
کد پستی: ۹۴۹۱۶-۱۵۸۷۶
تلفن: ۸۸۷۳۹۴۱۶ – ۰۲۱
فکس: ۸۹۷۷۹۲۲۶ – ۰۲۱
ایمیل: info@kapron-filter.com