فیلتر هوای پنلی CP100

فیلتر پنلی CP100 به عنوان پیش فیلتر در اتاق‌های رنگ، سیستم‌های تهویه مطبوع و هواسازهای صنعتی استفاده می‌شود.

فیلتر پنلی CP100 به عنوان پیش فیلتر در اتاق‌های رنگ، سیستم‌های تهویه مطبوع و هواسازهای صنعتی استفاده می‌شود. این فیلتر از مدیای چین خورده و یک قاب مقوایی ساخته شده است.

قاب فیلتر: مقوایی مستحکم
مدیا: سینتتیک
کلاس فیلتر: ISO Course بر اساس ISO 16890

کلاس فیلتر: G4 بر اساس استاندارد EN779:2012
دمای کاری: ۷۰ °C
افت فشار نهایی: ۲۵۰ Pa
رطوبت: ۹۰٪ RH

اتاق‌های رنگ، سیستم‌های تهویه مطبوع و هواسازهای صنعتی