پدیده وارونگی هوا

پدیده وارونگی هوا

هوا ضروريترين ماده براي ادامه حيات موجود زنده است. هر انسان به طور متوسط روزانه 16 کيلوگرم هوا مصرف مي کند و اين در حالي است که فقط 5/1 کيلوگرم آب و حدود 1 کيلوگرم غذا مصرف مي کند. معمولا در لايه پايين جو درجه حرارت هوا با افزايش ارتفاع کاهش مي يابد. بنابر اين، طبيعي...
تاثیر آلودگی بر گیاهان و محیط

تاثیر آلودگی بر گیاهان و محیط

در قرن حاضر ، میزان ورود مواد شیمیایی به محیط ، از طریق فعالیتهای صنعتی ، کشاورزی ، حمل و نقل ، فاضلابها و سایر فعالیتهای انسان ، بطور تاسف‌باری افزایش یافته است. مواد شیمیایی ، بعد از ورود به محیط ، ممکن است توسط جابجایی هوا و جریان آب ، بطور وسیعی انتشار یابند و...
آلودگی هوا

آلودگی هوا

آلودگی هوا بیش از هر آلودگی دیگری (دو سوم موارد مرگ ناشی از انوع آلودگی) جان انسان‌ها را گرفته است. پس از آن، آلودگی آب دومین عامل مرگ و میر است (۱/۸ میلیون مرگ). در جایگاه سوم، آلودگی محل کار، جان هشتصد هزار نفر را گرفته است.[۱] آلودگی هوا ممکن است طبیعی (مانند...
فیلتر  هوا برای صنایع حساس

فیلتر هوا برای صنایع حساس

)، از اهمیت فزاینده ای در فرایندهای حساس و اتاق های تمیز در بیمارستان ها، داروسازی ها، صنایع حساس مکانیکی،‌ میکروالکترونیکی و اپتیکی برخوردار است. امروزه در طراحی اتاق های تمیز از فیلترهای هپا و اولپا استفاده می شود که در از بین بردن ذرات معلق به میزان کاملا قابل...
مکانیزم جذب ذرات معلق

مکانیزم جذب ذرات معلق

تصور عمومی از نحوه عملکرد یک فیلتر هوا، فرایندی شبیه به غربال یا الک می‌باشد که ذرات با یک اندازه مشخص را در خود جذب می‌کند و ذرات ریزتر از آن عبور می‌کنند. لکن وقتی صحبت از انتخاب فیلتر مناسب برای یک فرایند خاص می‌باشد لازم است این تصور اصلاح و به عبارت دیگر تکمیل...